2010-04-05

Jawapan Bertulis Dalam Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Diraja

JAWAPAN BERTULIS
Y.B. DATO'SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ.
MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
SEMASA MENGGULUNG PERBAHASAN USUL
MENJUNJUNG KASIH KE ATAS 
TITAH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG (2010)

Yang Berhormat Bakri ingin mengetahui senarai kos, kelengkapan dan jenama dalam penyelenggaraan perkakas komputer di Parlimen. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini, Parlimen Malaysia cuma mempunyai 1 kontrak penyelenggaraan berkaitan ICT iaitu Kontrak Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan ICT Parlimen Malaysia. Kos penyelenggaraan setahun adalah sebanyak RM87,400 (termasuk penggantian perkakasan).

Senarai peralatan yang diselenggara adalah seperti berikut:

(i) Bluecoat ProxySG 400-1;
(ii) Bluecoat ProxySG 400-0;
(iii) Top Layer AppSwitch 3500; dan
(iv) Top Layer IPS 1 00

No comments:

Post a Comment