2010-07-26

DAP Muar Constituency Liaison Committee 1st Anniversary Dinner

http://1.bp.blogspot.com/_0Y5dwB65VY8/TE2M-tcgv2I/AAAAAAAACBI/fShqqBwos-0/s1600/Muar+DAP.jpg

the dinner will be held in Sungai Abong Sin Kee Tin Restaurant on 8th August, 2010 at 7pm to celebrate DAP Muar Constituency Liaison Committee first anniversary.

Jawapan Bertulis : pemulihbaikan pengurusan dan pembangunana kolam-kolam renang Muar dan Taman Ungku Tun Aminah

SOALAN-SOALAN LISAN YANG TIDAK HABIS DIJAWAB DI PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR PADA HARI KAHMIS, 8 JULAI 2010

Y.B. DR. BOO CHENG HAU (SKUDAI)
SOALAN 11 (A53)

Apakah perancangan kerajaan Negeri untuk berkerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam usaha memulihbaikkan pengurusan dan pembangunana kolam-kolam renang Muar dan Taman Ungku Tun Aminah, Skudai?

2010-07-25

ucapan ceramah di Kampung Seri Makmur, Ledang
Tarikh: 2010.07.24
Masa : 9 malam
Tempat: PAS Cawangan Seri Makmur, Ledang
Penceramah:
Ketua Penerangan PKR bahagian Ledang, Nah Budin
setiausaha penganjuran DAP Johor Tan Chen Choon
Ahli Parlimen Bakri YB Er Teck Hwa

2010-07-15

JAWAPAN SOALAN PERSIDANGAN DEWAN RAKYAT

JAWAPAN SOALAN PERSIDANGAN DEWAN RAKYAT

Pertanyaan Bertulis Daripada: Y.B. TUAN ER TECK HWA[ BAKRI ]

JAWAPAN OLEH Y.B. MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

PERTANYAAN BERTULIS

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta Menteri Pelajaran menyatakan usul-usul dan isi kandungan pertemuan dengan Dong Chong mengenai permasalahan SJK(C) sejak tahun 2000.

2010-07-14

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

PERTANYAAN : LISAN SEMASA SESI PERBAHASAN RANG UNDANG-UNDANG SEWA BELI (PINDAAN) 2010
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 14.07.2010 (RABU)

SOALAN
"...apa yang saya fahami ialah cakera optik Blu-ray yang dijual di kedai-kedai ini ialah cakera tulen import dari negara lain. Selain itu, cakera Blu-ray tidak dimasukkan dalam Akta Cakera Optik 2000 sebagai salah satu jenis cakera optik yang dijelaskan dalam Jadual 1. Di samping itu, Kementerian juga sering kali menggunakan Akta perihal Dagangan 1972 dengan alasan cakera tersebut tidak diletakkan dengan label tulen. Namun, cakera Blu-ray tidak boleh disalin dan alasan yang digunakan oleh Kementerian memang tidak munasabah. Sila jelaskan berdasarkan mana satu akta dan peruntukan kuasa kepada kementerian untuk merampas cakera Blu-ray di kedai-kedai cakera padat.
Sekian, terima kasih."

2010-07-13

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : BUKAN JAWAB LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH:
RUJUKAN : 2864

SOALAN:
Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan senarai harta dan wang haram Along yang telah disita sejak tahun 2000 mengikut pecahan negeri.

PARLIMEN MALAYSIA PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : BERTULIS
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]

SOALAN : Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan senarai penternak ayam yang jumlahnya lebih daripada 20,000 ekor berjaya mendapatkan subsidi Kerajaan.

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

DARIPADA : TUAN ER TECK HWA (BAKRI)
PERTANYAAN : TULIS
TARIKH : 07.06.2010 - 13.07.2010

Tuan Er Teck Hwa (Bakri) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan senarai bilangan kompaun atas kesalahan melanggar Akta Cukai Pendapatan mengikut pecahan individu dan syarikat dari tahun 2000.

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN:BERTULIS
DARIPADA:Y.B. TUAN ER TECK HWA
KAWASAN:BAKRI
NO. SOALAN:335

Y.B. TUAN ER TECK HWA [Bakri] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan senarai pusat pameran dan kos pengendalian tahunan serta jumlah pelaburan yang telah berjaya dibawa masuk ke Malaysia di peringkat antarabangsa.

JAWAPAN SOALAN PERSIDANGAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PERTANYAAN:BERTULIS
DARIPADA:Y.B. TUAN ER TECK HWA
KAWASAN:BAKRI
NO. SOALAN:334

Y.B. TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ] minta Menteri Pelajaran menyatakan usul-usul dan isi kandungan pertemuan dengan Dong Chong mengenai permasalahan SJK(C) sejak tahun 2000.

Bakri MP's Rosmah-Bala motion rejected

MalaysiaKini Hazlan Zakaria Jul 12, 10 4:09pm

Dewan Rakyat speaker Pandikar Amin Mulia has rejected an emergency motion by Er Teck Hwa (DAP-Bakri) to debate rumours that the prime minister's wife Rosmah Mansor is involved in financing private investigator P Balasubramaniam's sojourn in London.

2010-07-12

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

YPDR. 08/4/3 ( 13B )

12 Julai 2010

Y.B. Tuan Er Teck Hwa
Ahli Parlimen Kawasan Bakri
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)


Usui Yang Berhormat bertarikh 08 Julai 2010, Khamis telah saya terima.

Saya menolak usul Yang Berhormat dalam kamar selaras dengan Peraturan Mesyuarat 18(7)(c) kerana melanggar peraturan mesyuarat.

Sekian.

(TAN SRI DATUK SERI UTAMA PANDIKAR AMIN HAJI MULIA)

2010-07-09

Kenyataan Rasmi : Usul Mengenai Kenyataan P. Balasubramaniam mengungkitkan nama Datin Seri Rosman Mansor sebagai dalang di sebalik pelarian beliau

Saya telah menfailkan usul di bawah peraturan mesyuarat 18 Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat pada 07hb. Julai, 2010, berhubung kenyataan peguam, Americk Sidhu untuk membalas kenyataan Ahli Parlimen Bayan Baru yang dibuat pada 30hb. Jun, bahawa penyiasat persendirian, P.Balasubramaniam mendakwa kos sara hidupnya di London dibayar oleh seorang usahawan permaidani, Deepak Jakishan atas suruhan isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosman Mansor. Usul ini ditolak mengikut peraturan mesyuarat dewan 18(5) bahawa hanya satu usul yang boleh dikemukakan sebelum mesyuarat ditangguhkan. Alasan yang diberikan dari pejabat setiausaha Parlimen ialah usul yang dikemukankan oleh ketua pembangkang, Dato Seri Anwar Ibrahim lebih awal diterima daripada yang saya kemukakan.

2010-07-08

Dewan Rakyat tolak usul 'Deepak, Rosmah taja Bala'

Malaysiakini - 08.07.2010

Usul ahli parlimen DAP dari Bakri, Er Teck Hwa untuk membahaskan kenyataan peguam Americk Sidhu bahawa penyiasat persendirian, P Balasubramaniam mendakwa segala kos sara hidupnya di kota London dibayar oleh seorang usahawan permaidani, Deepak Jaikishan atas suruhan isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor - ditolak.Usul itu ditolak mengikut peraturan mesyuarat dewan 18 (5) yang menyatakan bahawa hanya satu usul yang boleh dikemukakan sebelum mesyuarat ditangguhkan.

Debate on Rosmah rejected, MP resubmits motion

Malaysiakini - 08.07.2010

The Parliament has rejected an emergency motion to debate allegations that Prime Minister Najib Abdul Razak's wife financed private investigator P Balasubramaniam's stay and expenses in London.

Bakri DAP parliamentarian Er Teck Hwa's motion was denied under Standing Order 18(5) that states "not more than one motion can be brought at the adjournment of the meeting in a day".

The MP wanted the issue discussed, saying it had received extensive coverage from the international media and he believed the matter has affected the country's good standing and image.USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

YPDR. 08/4/3 (12B)

8 Julai 2010

Y.B. Tuan Er Teck Hwa
Ahli Parlimen Kawasan Bakri
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Usul Yang Berhormat bertarikh 07 Julai 2010, Rabu telah saya terima. Mengikut
Peraturan Mesyuarat 18(5) tidak lebih daripada satu usul menangguhkan mesyuarat
boleh dibawa pada satu hari persidangan mesyuarat.

2. Pada hari ini, usul menangguhkan mesyuarat telah dibawa oleh Ahli
Parlimen Kawasan Permatang Pauh.

3. Oleh yang demikian saya menolak usul Yang Berhormat dalam kamar.

Sekian.

TAN SRI DATUK SERI UTAMA PANDIKAR AMIN HAJI MULIA

Tapak Pelupusan Sampah Bakri Tidak Akan Ditutup Dalam Masa Terdekat

Gambar menunjukkan "Menutup Kawasan Pelupusan Sampah" lima orang pewakil dari Jawatankuasa bersama dengan Er Teck Hwa di Parlimen (kiri:To Hock Beng,Lim Ah Wan,Er Teck Hwa,Lim Boon Tai,Ter Sia Swee belakang:Koo Eng Soon)

Pada 5 Julai 2010, saya telah menujukan soalan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengenai isu tapak pelupusan sampah Bukit Pagoh dan kesannya terhadap kawasan tadahan air untuk Loji Penapis Air Panchor. Panchor terletak di hulu sungai Muar dan loji penapisan air tersebut merupakan punca bekalan air kepada penduduk di Bandar Muar dan juga sebahagian daripada Negeri Melaka. Oleh sebab itu, cara pengendalian tapak pelupusan sampah yang baru itu mungkin akan menjejaskan kualiti air minuman yang akan dibekalkan kepada penduduk di sekitar Muar dan Melaka.

MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MALAYSIA

MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MALAYSIA

(17)MPKT/c/1
08hd Julai 2010

Y.B. Tuan Er Teck Hwa
Ahli Parlimen Bakri
Bangunan Parlimen
Jalan Parlimen
50680 KUALA LUMPUR

YB,
JAWAPAN SECARA BERTULIS KE ATAS PERKARA BERBANGKIT SEMASA PENGGULUNGAN Y.B. MENTERI KE ATAS PERBAHASAN RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH (RMKe-10) DI DEWAN RAKYAT MESYUARAT KEDUA PENGGAL KETIGA PARLIMEN KEDUABELAS 2010

2010-07-07

Bakri MP files motion against Rosmah, Deepak

Malaysiakini - 07.07.2010

DAP's Bakri MP Er Teck Hwa is to file a motion on allegations that the premier's wife Rosmah Mansor had, through a businessman, financed private investigator P Balasubramaniam's stay and expenses in London.

The motion was submitted to the Dewan Rakyat speaker's office today, and could be formally tabled tomorrow for debate.

DAP kemuka usul 'Deepak, Rosmah taja Bala'

Malaysiakini - 07.07.2010

Ahli parlimen Bakri, Er Teck Hwa hari ini memfailkan usul berhubung kenyataan peguam Americk Sidhu bahawa penyiasat persendirian, P Balasubramaniam mendakwa segala kos sara hidupnya di kota London dibayar oleh seorang usahawan permaidani, Deepak Jaikishan atas suruhan isteri Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor.

Usul itu dibuat di bawah peraturan 18 mesyuarat Dewan Rakyat.

“P Balasubramaniam sebagai seorang saksi dalam kes pembicaraan pembunuhan Altantuya telah lari ke London dengan sebab-sebab yang tidak diketahui dan masih dikehendaki oleh SPRM untuk soal-siasat.

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : JAWAB LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH : 7 JULAI 2010 (RABU)

SOALAN

Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ]
minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan:-

(a)sebab-sebab caj setem untuk surat biasa dinaikkan 100% iaitu dari 30 sen kepada 60 sen yang akan berkuatkuasa pada bulan Jutai ini; dan
(b)adakah Kementerian bercadang untuk memberikan lesen baru untuk menubuhkan POS Malaysia kedua supaya dapat menawarkan perkhidmatan yang lebih efisien dengan caj yang lebih murah.

Usul mengenai maklumbalas P. Balasubramaniam menyebut nama isteri YAB Perdana Menteri sebagai dalang

Kes pembunuhan Altantuya telah dijadikan satu isu yang hangat dibincangkan dan bahan kelakar di media dunia sehingga menjejaskan imej negara kita. Sungguhpun kes ini telah selesai dibicarakan di mahkamah, tetapi susulannya ialah kerajaan Mongolia telah menawarkan tajaan sepenuhnya kepada bapa Altantuya, Setev Shaariibuu supaya mengemukakan dakwaan ke atas kerajaan Malaysia yang dikatakan bertangguhjawab atas kematian anaknya.

2010-07-05

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

YPDR. 08/4/3 ( 9A )

5 Julai 2010

Y.B. Tuan Chua Tian Chang
Ahli Parlimen Kawasan Batu
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,


USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Usul Yang Berhormat bertarikh 02 Julai 2010, Jumaat telah saya terimae Mengikut Peraturan Mesyuarat 18(5) tidak lebih daripada satu usul menangguhkan mesyuarat boleh dibawa pada satu had persidangan mesyuarat.

2.Pada hari ini, usul menangguhkan mesyuarat telah dibawa oleh Ahli Parlimen Kawasan Bakri.

3.Oleh yang demikian saya menolak usul Yang Berhormat dalam kamar.

Sekian.

TAN SRI DATUK SERI UTAMA PANDIKAR AMIN HAJI MULIA

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

YPDR. 08/4/3 ( 8B )

05 Julai 2010

Y.B. Tuan Er Teck Hwa
Ahli Parlimen Kawasan Bakri
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Usul Yang Berhormat bertarikh 01 Julai 2010, Khamis telah saya terima.

2. Saya difahamkan Kerajaan melalui agensi-agensi penguatkuasaan akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap mereka yang terlibat sekiranya didapati penyeludupan pasir berlaku dari Johor ke Singapura.

3. Oleh yang demikian, selaras dengan Peraturan Mesyuarat 18(7) (a) sayamenolak usul Yang Berhormat dalam kamar.

Sekian.

(TAN SRI DATUK SERI UTAMA PANDIKAR AMIN HAJI MULIA)

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 5 JULAI 2010 (ISNIN)
DARIPADA : Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI)

SOALAN :-

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan:-
a)apakah piawaian yang digunakan untuk memilih Bukit Pagoh sebagai tapak pelupusan sampah yang baru di Muar; dan
b)adakah Kementerian mengambil kira Iokasi Loji Penapis Air Panchor berdekatan yang merupakan punca air untuk kawasan Muar dan Melaka semasa mendirikan tapak pelupusan sampah tersebut.

2010-07-02

Villagers want waste dump relocated

New Straits Times - 02.07.2010

Er Teck Hwa (fourth from left) and Aik Hwa villagers at the Bakri landfill site which they claim is posing a danger to their health.

RESIDENTS of Aik Hwa village near the Bakri waste landfill site in Muar want the authorities to relocate the dumpsite as soon as possible.

"The stench, flies, insects, and smoke from frequent open burning being carried out at the site has caused many residents to suffer from health problems,'' said villager Lim Boon Tai.