2010-07-05

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

YPDR. 08/4/3 ( 8B )

05 Julai 2010

Y.B. Tuan Er Teck Hwa
Ahli Parlimen Kawasan Bakri
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Usul Yang Berhormat bertarikh 01 Julai 2010, Khamis telah saya terima.

2. Saya difahamkan Kerajaan melalui agensi-agensi penguatkuasaan akan mengambil tindakan sewajarnya terhadap mereka yang terlibat sekiranya didapati penyeludupan pasir berlaku dari Johor ke Singapura.

3. Oleh yang demikian, selaras dengan Peraturan Mesyuarat 18(7) (a) sayamenolak usul Yang Berhormat dalam kamar.

Sekian.

(TAN SRI DATUK SERI UTAMA PANDIKAR AMIN HAJI MULIA)

No comments:

Post a Comment