2010-07-05

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

YPDR. 08/4/3 ( 9A )

5 Julai 2010

Y.B. Tuan Chua Tian Chang
Ahli Parlimen Kawasan Batu
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,


USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Usul Yang Berhormat bertarikh 02 Julai 2010, Jumaat telah saya terimae Mengikut Peraturan Mesyuarat 18(5) tidak lebih daripada satu usul menangguhkan mesyuarat boleh dibawa pada satu had persidangan mesyuarat.

2.Pada hari ini, usul menangguhkan mesyuarat telah dibawa oleh Ahli Parlimen Kawasan Bakri.

3.Oleh yang demikian saya menolak usul Yang Berhormat dalam kamar.

Sekian.

TAN SRI DATUK SERI UTAMA PANDIKAR AMIN HAJI MULIA

No comments:

Post a Comment