2010-07-08

MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MALAYSIA

MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN MALAYSIA

(17)MPKT/c/1
08hd Julai 2010

Y.B. Tuan Er Teck Hwa
Ahli Parlimen Bakri
Bangunan Parlimen
Jalan Parlimen
50680 KUALA LUMPUR

YB,
JAWAPAN SECARA BERTULIS KE ATAS PERKARA BERBANGKIT SEMASA PENGGULUNGAN Y.B. MENTERI KE ATAS PERBAHASAN RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH (RMKe-10) DI DEWAN RAKYAT MESYUARAT KEDUA PENGGAL KETIGA PARLIMEN KEDUABELAS 2010

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita bersama-sama ini dilampirkan penjelasan secara bertulis ke atas perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat mengenai Isu Penutupan Selamat Tapak Pelupusan Bukit Bakri, Muar, Johor.

3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat di atas keprihatinan dalam membangkitkan isu-isu yang menyentuh bidang tugas Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan semasa persidangan Parlimen berlangsung.

Sekian.

"BERKHTDMAT UNTUK NEGARA"
"1Malaysia : Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan"DATO' WIRA CHOR CHEE HEUNG
Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

No comments:

Post a Comment