2010-07-08

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

YPDR. 08/4/3 (12B)

8 Julai 2010

Y.B. Tuan Er Teck Hwa
Ahli Parlimen Kawasan Bakri
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Usul Yang Berhormat bertarikh 07 Julai 2010, Rabu telah saya terima. Mengikut
Peraturan Mesyuarat 18(5) tidak lebih daripada satu usul menangguhkan mesyuarat
boleh dibawa pada satu hari persidangan mesyuarat.

2. Pada hari ini, usul menangguhkan mesyuarat telah dibawa oleh Ahli
Parlimen Kawasan Permatang Pauh.

3. Oleh yang demikian saya menolak usul Yang Berhormat dalam kamar.

Sekian.

TAN SRI DATUK SERI UTAMA PANDIKAR AMIN HAJI MULIA

No comments:

Post a Comment