2010-04-20

JABATAN PERDANA MENTERI PERBAHASAN TITAH DIRAJA DI DEWAN RAKYAT

JABATAN PERDANA MENTERI
PERBAHASAN TITAH DIRAJA
DI DEWAN RAKYAT

[PERHATIAN : SILA GUNA SATU BORANG UNTUK MENJAWAB SATU PERKARA]

Nama Ahli Yang Berhormat/Kawasan: YB. Bakri Tarikh Perbahasan: 29/03/2010
PERKARA YANG DIBANGKITKAN
JAWAPAN
Dokumen Dalam Bentuk Elektronik
Beliau mencadangkan agar jawapan lisan , bukan lisan dan
dokumen-dokumen lain yang berkaitan seperti buku bajet diberi
dalam bentuk elektronik dan diterbitkan dalam web Parlimen.
Berhubung dengan cadangan supaya jawapan lisan
dan bukan lisan diberi dalam bentuk elektronik,
adalah dimaklumkan bahawa sebarang cadangan
pertukaran untuk menggantikan terus Buku Penyata
Rasmi Parlimen dan Aturan Urusan Mesyuarat kepada
bentuk cakera padat perlulah terlebih dahulu
melibatkan pindaan kepada peruntukan Peraturan
Mesyuarat yang berkenaan.
Oleh (Nama): Bahagian Pengurusan Dewan Jabatan/Bahagian: Parlimen Malaysia

No comments:

Post a Comment