2010-06-29

PERBAHASAN RANCANGAN MALAYSIA KE 10 DI DEWAN RAKYAT

PERBAHASAN RANCANGAN MALAYSIA KE 10 DI DEWAN RAKYAT

NAMA: YB TUAN ER TECK HWA
TARIKH PERBAHASAN: 29/06/2010Meminta penjelasan Menteri ke aras jawapan yang saya terima dari Kementerian Kewangan mengenal kerugian GLC.  Dalam jawapan  Kementerian menyatkan di antara tahun 2005 sehingga 2009. tiga buah GLC yang dimiliki Khazanah Nasional Berhad di bawah syarikat GLC terbesar, senarai di bawah Program Transformasi GLC Kumpulan G20 telah mencatatkan kerugian. Meminta Menteri jelaskan nama ketiga-tiga GLC yang disebutkan dalam jawapan Kementerian. Berapakah jumiah kerugian yang dihadapi oleh GLC ini.Tiga syarikat GLC di bawah Khazanah Nasional Berhad yang tetah mencatat kerugian di antara tahun 2005 sehingga 2009 adalah seperti berikut:

i.Malaysian Airline System Bhd (MAS) (pada tahun 2(305 dan tahun 2006);
ii. Pos Malaysia Bhd (Pos Malaysia) (pada tahun 2007 dan tahun 2008); dan
iii. Proton Holdings Bhd (Proton) (pada tahun 2007 dan tahun 2009).
2. Jumlah kerugian yang dialami oteh syarikat-syarikat tersebut adalah seperti berikut:

TahunSyarikatKerugian RM-
2005MAS(1,232.9)
2006MAS(74.7)
2007Proton(589.5)
2007Pos Malaysia(33.7)
2008Pos Malaysia(33.3)
2009Proton(301 .8)

No comments:

Post a Comment