2010-06-30

USUL PERATURAN MESYUARAT 18(1)

YPDR. 08/4/3 ( 3B )

28 Jun 2010

Y.B. Tuan Haji Salahuddin Ayub
Ahli Parlimen Kawasan Kubang Kerian
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Usul Yang Berhormat bertarikh 24 Jun 2010, Khamis telah saya terima.

2.    Ahli Yang Berhormat, perkara tersebut telah dibangkitkan oleh beberapa Ahli Yang Berhormat semasa perbahasan  Rancangan Malaysia Kesepuluh. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri  juga telah memberi penjelasan semasa sesi penggulungan pada 23. Jun 2010 serta Kementerian Pengajian Tinggi semasa sesi jawab lisan pada 24 Jun 2010.

3.    Oleh yang demikian, saya menolak usul Yang Berhormat dalam kamar dibawah Peraturan Mesyuarat 18(7)(b).

Sekian.

(TAN SRI DATUK SERI UTAMA PANDIKAR AMIN HAJI MULIA)

No comments:

Post a Comment