2010-06-26

Membalas Kenyataan Timbalan Menterian Tentang Pendirian Mercu Tanda Tarian Singa Di Tapak Swasta

Ketika saya membahaskan isu cadangan pembinaan Mercu Tanda Tarian Singa di Parlimen pada 18 Jun 2010 untuk mengenangkan jasa Persatuan Tarian Singa Kun Seng Keng yang telah berjaya mengharungi nama Malaysia di peringkat antarabangsa, Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan II, Datuk Maglin Dennis D’cruz telah berjanjikan bahawa kementeriannya juga amat menghargai sumbangan kejayaan tarian singa ini dan akan turut memberikan kerjasama dalam usaha mendirikan Mercu Tanda tersebut di Muar supaya membolehkan orang ramai lebih memahami kebudayaan tersebut. Saya amat menghargai maklum balas yang positif daripada Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan dalam merealisasikan usaha pendirian mercu tanda tersebut.

Datuk Maglin Dennis D’cruz berkata: " Berhubung dengan cadangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor tentang pembinaan mercu tanda tarian singa di bandar Muar, Kementerian ini bercadang adalah baik sekiranya mercu tanda tersebut dibina di sekitar perkampungan persatuan."

Kenyataan daripada Timbalan Menteri agak mengelirukan. Tarian Singa di Muar merupakan persembahan kebudayaan nasional yang diiktiraf oleh kerajaan malah telah menerima pelbagai tawaran pertunjukkan di upacara peringkat nasional dan antarabangsa. Kenapa Timbalan Menteri berpendapat bahawa Mercu Tanda tersebut harus didirikan di tapak swasta, bukan tempat awam? Adakah pendirian Timbalan Menteri adalah bersamaan dengan pendirian Ketua Majlis Perbadaran Muar sebelum ini yang menyatakan Mercu Tanda Tarian Singa mewakili simbol keagamaan yang boleh menimbulkan sentiment keagamaan antara kaum? Sekiranya ya, apakah logiknya Mercu Tanda tersebut yang telah diakui sendiri oleh Timbalan Menteri bahawa tarian ini tidak mempunyai kaitan langsung dengan keagamaan masyarakat Cina dalam jawapan lisan di dalam Dewan Rakyat akan menimbulkan perbalahan kaum?

Tujuan pembinaan mercu tanda tersebut adalah untuk mengenang jasa dan sumbangan kebudayaan tarian singa, malah boleh dijadikan sebagai tempat lawatan oleh pelancong luar. Tidak kira sama ada mercu tanda tersebut telah mewakili kebudayaan Melayu, kebudayaan Cina, kebudayaan India, kebudayaan Kadazan atau kebudayaan kaum asli lain, kesemuanya merupakan kebudyaan unik rakyat Malaysia, mengapa kerajaan harus "menyembuyikan" kebudayaan Malaysia yang dikenali di peringkat antarabangsa di tapak swasta persatuan tersebut? Bukankah ia merupakan tugas kerajaan persekutuan terutamanya Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan adalah untuk mempromosikan kebudayaan unik yang diterima baik oleh pelbagai kaum Malaysia ke arena antarabangsa?

Saya menyeru supaya Kerajaan Pusat bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Johor untuk mendirikan mercu tanda tersebut di kawasan orang ramai seperti Dataran Tanjung Emas, persimpangan bulatan atau di mana-mana tempat kunjungan orang ramai di bandar Muar, untuk membuktikan kejujuran kerajaan pusat untuk mengiktirafkan kejayaan dan sumbangan Tarian Singa tersbut yang telah mengharumkan nama baik negara.


Ahli Parlimen Bakri
Er Teck Hwa

No comments:

Post a Comment