2010-11-01

Jawapan Peringkat Dasar Bajet 2011 - Pembahasan Secara On-line

JAWAPAN BERTULIS
Y.B. DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ,
MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
SEMASA MENGGULUNG PERBAHASAN BAJET 2011
PERINGKAT DASAR PADA 1 NOVEMBER 2010

YB Bakri

PERKARA YANG DIBANGKITKANJAWAPAN
Perbahasan Secara On-Line Serta Soalan-soalan Parlimen
Beliau ingin tahu mengapa Parlimen tidak dapat menyediakan perbahasan secara on-line di internet, serta mengapa soalan-soalan yang dikemukakan di Parlimen mengambil masa yang lama untuk di jawab - perlu kepada satu tempoh yang munasabah.
Pada  masa  sekarang  Kerajaan  tidak  berhasrat untuk menyediakan   perbahasan   secara   online.     Walau bagaimanapun,  Parlimen  Malaysia  telah  menyediakan senarai 'hansard' sejak dad tahun 1959.

No comments:

Post a Comment