2010-10-18

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

PARLIMEN MALAYSIA
KUALA LUMPUR

YPDR.08/4/3(3B)
18 Oktober 2010

Y.B. Tuan Er Teck Hwa
Ahli Parlimen Kawasan Bakri
D/a Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur.

Yang Berhormat,

USUL DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18(1)

Usul Yang Berhormat bertarikh 14 Oktober, 2010, Khamis telah saya terima.

2. Perkara ini sememangnya merupakan isu yang serius dan Kerajaan amat memandang berat akan perkara tersebut. Kemalangan yang berlaku pada 10 Oktober 2010 itu adalah dalam siasatan. Perkara mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan dalam menangani kadar kemalangan jalan raya telah juga diberi penerangan oleh kerajaan pada pertanyaan jawab lisan daripada Yang Berhormat Besut bertarikh 14 Oktober 2010.

3. Oleh yang demikian, selaras dengan Peraturan Mesyuarat 18(7)(a) dan (b) saya menolak usul Yang Berhormat dalam kamar.

Sekian.

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA PANDIKAR AMIN HJ MULIA

No comments:

Post a Comment