2010-10-26

Kertas Perintah

RALAT
KERTAS PERINTAH 14 TAHUN 2010
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2011
PEMBETULAN

Peruntukan Asal Tahun 2010 (RM)
Muka SuratRuangBaris
DicetakDibaca
4141
Emolumen
44,005,448,87042,162,130,270


2Perbelanjaan-perbelanjaan Lain124,360,666,93096,117,017,730


3Jumlah Perbelanjaan Mengurus168,366,115,800138,279,148,000


8JUMLAH BESAR221 ,585,772,800191,498,805,000

No comments:

Post a Comment